Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. díl seriálu „Když to nejde po dobrém“ na téma požární technik

25. 5. 2015

Přinášíme pátý díl seriálu o tom, jak předcházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes téma: Když firma nemá požárního technika nebo odborně způsobilou osobu na úseku PO, riskuje pokutu až půl milionu.  

Některé činnosti u právnických a podnikajících fyzických osob jsou přímo zákonem o PO a vyhláškou o požární prevenci určeny osobám, které mají speciální odbornou způsobilost podle zákona o PO. Znamená to, že firma musí plnit některé vybrané povinnosti prostřednictvím těchto osob s odbornou způsobilostí.  Podle míry požárního nebezpečí se například jedná o školení vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek, zpracování dokumentace PO, ale zejména jde o provádění takzvaných „preventivních požárních prohlídek“.

Termíny a způsob provádění těchto prohlídek jsou přesně dány vyhláškou o požární prevenci a ta též přesně stanoví, co má obsahovat záznam z prohlídky. Převedeno do srozumitelné řeči – jde o to, že jednou za čas (většinou 1x-2x za rok) musí ve firmě požární technik (nebo OZO, preventista PO) zkontrolovat kompletně celou požární ochranu a plnění všech povinností a musí o tom vyhotovit záznam.  Ač to není na první pohled zřejmé, je dobré si uvědomit, že takový požární technik vlastně má v konečném důsledku kontrolovat víc, než co kontrolují kontrolní orgány státního požárního dozoru.  Hasiči zpravidla provádějí pouze tematické požární kontroly a nekontrolují tedy vždy všechny povinnosti na úseku PO. Tedy pouze podle vybraných témat.

Osoby odborně způsobilé se podle odbornosti dělí na tři kategorie – 1. osoby s odbornou způsobilostí (zkráceně OZO), 2. požární techniky a 3. preventisty PO.  Pokud firma, která má povinnost plnit některé úkoly prostřednictvím těchto osob, své povinnosti zanedbává, hrozí jí pokuta až půl milionu korun.  Je to částka vysoká, ale jak je zřejmé z uvedeného textu tzv. OZO nebo požární technik či preventista PO jsou osoby nanejvýš odpovědné důležité a mnohdy důležitější než my hasiči, kteří vykonáváme státní požární dozor.


Pozn.: Stejná výše pokuty hrozí i provozovateli, který nezřídí preventivní požární hlídku (např. na plese, na zábavě, vánočním trhu, nebo u jiných akcí, kde je to předepsáno).  O preventivních požárních hlídkách ale až příště.