Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. díl seriálu „Když to nejde po dobrém“ na téma preventivní požární hlídka

7. 6. 2015

Přinášíme již šestý díl seriálu o tom, jak předcházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes téma: Nezřízení preventivní požární hlídky může přijít draho. Hrozí pokuta až půl milionu. 

   Výsledek obrázku pro ples dobrá voda u hořic

Zákon o požární ochraně definuje pojmy: Preventivní požární hlídka, požární hlídka, preventivní požární prohlídka.  Pojmy, které zní podobně, ale každý znamená něco jiného. Svatý Florián aby se v tom vyznal….

Co je preventivní požární „prohlídka“, kdo ji provádí a jaký je její význam jsme si řekli v minulém díle. 


„Preventivní požární hlídka“ a „požární hlídka“ jsou ale též dva zásadně rozdílné pojmy. Požární hlídka (§69 zákona) ve specifických případech nahrazuje jednotku požární ochrany a jedná se vlastně o hasičské družstvo (vystrojené a vybavené technikou a věcnými prostředky) určené k požárním zásahům malého rozsahu. Na činnost požárních hlídek se do jisté míry vztahují i přepisy platné pro jednotky PO.  Tento model je využíván velmi zřídka.  


Naopak „preventivní“ požární hlídka (§ 13 zákona) je zřízena za účelem dohlížení na prevenci a to se odráží v názvu. Zákon přesně definuje co je jejím úkolem:  Úkolem  preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. Zákon též určuje, že preventivní požární hlídky se zřizují na vybraných pracovištích, ale i v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce.   

 A zde nám do legislativního bludiště vstupuje krajská i obecní samospráva a výsledkem jsou nejasnosti, kdy provozovatel nebo pořadatel koncertu, festivalu, diskotéky nebo třeba plesu neví, kde a kdy má nebo nemá zřizovat preventivní požární hlídku, případně v jakém obsazení.  Může tedy nastat situace, že v jednom městě se při plese preventivní požární hlídka vyžadovat bude, ale v sousedním nikoliv.  

Každopádně v první řadě je třeba mít na paměti, že jde o životy a zdraví osob a v případě historických a památkově chráněných budov o nenahraditelné hodnoty.  Z těchto důvodů a na základě mnohaletých zkušeností tedy mohu jen doporučit, aby se objektech pro shromažďování většího počtu osob (divadla, kina, kulturní domy, sokolovny, stadiony, kostely, kryté tržnice apod.) zřizovaly preventivní požární hlídky vždy při pořádání akcí s přepokládanou účastí nad 200 osob a to bez ohledu na krajská nařízení nebo obecní vyhlášky.  Nikdy se tím nic nepokazí a za bezpečnost stovek lidí to stojí. Zde je totiž dobré si uvědomit, že pořadatel jakékoliv podobné akce nebo provozovatel objektu má i trestě právní odpovědnost a trestní zákoník definuje i trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti.  

A jak se provozovatel (nebo pořadatel) akce dozví, že ten či onen objekt spadá do kategorie staveb pro shromažďování většího počtu osob? Jednoduše: Od roku 2014 to definuje přímo vyhláška o požární prevenci ve svém § 17:
(7) Pro účely začleňování provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí se rozumí
a) stavbou pro shromažďování většího počtu osob - stavba s prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2. 
 
Provozovatel takového objektu tedy musí tedy mít doklad o „začlenění do kategorie provozovaných činností“ a tím pádem je jasno. 

U pořádání open air festivalů a jiných podobných akcí se preventivní požární hlídka musí zřídit v těch případech, které stanoví kraj nařízením nebo obec svoji vyhláškou a proto je vždy nutno sledovat místní a regionální legislativu. Pokud pořadatel akce nebo provozovatel objektu preventivní požární hlídku nezřídí ať už proto, že chtěl ušetřit, „neměl lidi“, nebo o povinnosti nevěděl, hrozí mu podle zákona o požární ochraně pokuta až 500.000 Kč.

Na závěr je třeba připomenout, že preventivní požární hlídka musí absolvovat předepsanou odbornou přípravu, o které se též musí vést přesně stanovená dokumentace. Ale o dokumentaci PO až někdy příště.