Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. díl seriálu „Když to nejde po dobrém“ na téma nedodržení pravidel, norem a zákonů

18. 6. 2015

Přinášíme již osmý díl seriálu o tom, jak předcházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes téma: „Odstranili jste po požární kontrole všechny nedostatky? I tak můžete dostat pokutu až půl milionu, pokud zapomenete… „ 

Požární kontroly se prováděly prakticky stejným způsobem od roku 1985, kdy byl vydán „nový zákon“ o požární ochraně a který platí s mnoha novelizacemi dodnes.
 
Podstatnou změnu v provádění požárních kontrol však přinesl nový kontrolní řád, tedy zákon o státní kontrole č. 255/2012 Sb. účinný od roku 2014. Formálně se upravil postup při provádění kontrol, ale co je důležitější, upravil se i rozsah a obsah protokolu o kontrole. Ten je nyní podstatně stručnější oproti tomu, jak jsme znali dřívější „zápis“, ale hlavně nový „protokol“ neobsahuje opatření a lhůty k odstranění zjištěných nedostatků. Obsahové zjednodušení tak není pro kontrolovaného přínosem, neboť se nedozví, co přesně má udělat, jakým způsobem odstranit nedostatky a v jaké lhůtě. Obsahuje pouze jednotný termín, do kdy se má kontrolnímu orgánu podat zpráva o odstranění nedostatků.
 
Protokol obsahuje pouze zjištěné skutečnosti a uvádí porušení právních předpisů. Protokol se rovněž již neprojednává se statutárním zástupcem, ale kontrole je ukončena doručením protokolu, byť třeba jen do datové schrány. 
 
Co se týče termínů a lhůt pro zjednání nápravy, protokol o kontrole uvádí pouze jednu lhůtu, do kdy se má kontrolnímu orgánu podat tzv. zpráva o odstranění nedostatků.
 
Může tedy nastat případ, kdy kontrolovaná právnická osoba nebo podnikatel odstraní všechny nedostatky zjištěné u kontroly, ale zapomene o tom podat zprávu kontrolnímu orgánu, tedy HZS kraje. Za nepodání této zprávy lze uložit pokutu podle § 76 odstavec 1, písm. i) zákona o PO až 500 tisíc korun. Jak je zřejmé z výše možné sankce není vhodné ani tuto „papírovou“ povinnost podceňovat a brát na lehkou váhu.