Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezpečné léto na vodě

16. 7. 2016

Dle odhadu českých vodáckých organizací vyjede na vodu každoročně až 600 000 turistů. O propagaci vodáctví se zasloužilo skautské hnutí, trampové i vodácké oddíly v 80. letech minulého století. I dnes díky specializovaným cestovním kancelářím a půjčovnám, které zajistí dopravu lodí i školeného průvodce, patří vodáctví k oblíbeným letním sportům.  

Nebezpečí číhající na vodáky
S růstem oblíbenosti vodáckého sportu roste i počet mimořádných událostí, ke kterým na vodě dojde. K největším nebezpečím při splouvání řek patří nedodržování bezpečnostních pravidel, nadměrná konzumace alkoholu a „nebezpečné jezy“. Nebezpečí jezů spočívá v síle vody pod jezem, kdy se část vody vrací zpět pod jez, rotuje zde a vytváří pomyslný válec. Jakýkoliv předmět či člověk zachycený v tomto proudu je neustále stahován pod přepad a není mu umožněno z něho odplavat.

Nebezpečných jezů je v České republice více než 140. Pro hasiče je záchrana osob z jezů velmi problematická a téměř vždy spojená i s ohrožením vlastního života. V posledních letech probíhá kampaň Českého svazu kanoistů, Vodácké školy záchrany a Hasičského záchranného sboru ČR za bezpečnější jezy, kdy jsou jezy osazovány varovnými cedulemi. Další opatření provádějí jednotlivé státní podniky povodí, např. umístění záchranné podkovy, sklopného kruhu či lanovky pro profesionální zásah HZS ČR. Seznam nebezpečných jezů, návody na záchranu, videa a další informace naleznete na webových stránkách http://www.nebezpecnejezy.cz.

Vodácké desatero:
Český svaz kanoistiky sekce vodní turistiky vydal následující vodácké desatero:

  1. Před vyplutím na vodu si zjisti co nejvíce informací o řece v kilometráži a na vodáckých webech, zejména o nebezpečných místech. Neboj se zeptat. Výprava by měla mít minimálně tři lodě. Nikdy nejezdi sám.
  2. Zvaž splutí za zvýšeného stavu vody v řece, neboť obtížnost může být ve skutečnosti až o dva stupně vyšší.
  3. Na vodě nesmíš jezdit pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
  4. Před sjetím jezů nebo nebezpečných míst si napřed tato místa prohlédni. V případě jakékoliv pochybnosti nejezdi.
  5. Doporučené vybavení na vodu: házecí pytlík s karabinou, lékárna, náhradní pádlo, mobil ve vodotěsném obalu a plovací vesta a přilba. Při jízdě používej vhodné oblečení a vhodné pevné uzavřené boty.
  6. U dětí do 15 let doporučujeme plovací vestu vždy a přilbu na jezech a od WW2 výše, u dospělých plovací vestu a přilbu od WW2 výše.
  7. Na vodě si urči ve skupině první a poslední loď. První loď nikdo ze skupiny nepředjíždí, za poslední lodí nesmí nikdo zůstat. Nevidíš-li loď za sebou, zastav a zjisti, co se stalo. Nevidíš-li loď před sebou, zrychli.
  8. V případě vzniku krizové situace (tonutí ve válci atd.) ihned volej záchranáře. Je lepší, pokud přijedou zbytečně než pozdě. Čísla jsou: 150, 155, 112.
  9. Pokud se rozhodneš zachraňovat, tak se napřed zamysli, a zachraňuj s chladnou hlavou. Skok pro zachraňovaného je krajní řešení, riskuješ svůj život!
  10. Při záchraně použij dostupné prostředky – házecí pytlík, házecí podkovu, navázanou plovací vestu, tyč, větev, nebo kanystr na provaze atd.