Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezpečné prázdniny pro děti z pohledu hasičů

1. 7. 2016

Dětem dnes oficiálně začaly prázdniny a to znamená méně povinností a více času na zábavu. 

To ale také znamená spoustu volného času a příležitostí k „tropení neplechy“. Každoročně dojde při požárech, které byly způsobeny hrou dětí se zápalkami či zapalovači, ke zraněním a značným majetkovým škodám. Oblíbenou zábavou je například tajné kouření ve stohu či v seníku, což již mnohokrát skončilo požárem. Velmi nebezpečné jsou rovněž manipulace dětí s pyrotechnikou či jinými výbušninami. Jen pro ilustraci: v roce 2015 způsobily děti ve věku do 15 let 218 požárů, zranilo se při nich 46 osob a zanechaly po sobě majetkové škody za téměř 13 milionů Kč. Během loňských prázdnin zavinily děti 61 požárů, při kterých naštěstí nikdo nezemřel, 8 osob se ale zranilo.

Nejčastěji děti zapalují stohy slámy, domy, byty a odpadkové koše. Nejvíc požárů takto vzniká mezi 14,00 a 16,00 hodinou.

Snad stojí za to upozornit, že na základě zákona o požární ochraně (§78 zákona č. 133/1985 Sb.) jsou rodiče (potažmo všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát toho, aby jejich ratolesti nezpůsobily požár. Z hlediska požární ochrany v případě zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky svého chování, může být udělena sankce až do výše  25 000 korun.

Hasiči doporučují si s dětmi zopakovat zásady chování v přírodě z hlediska nebezpečí vzniku požárů, ale také volání na tísňovou linku v případě vzniku mimořádné události.

Většinu těchto zásad si děti osvojí už ve škole, kde je problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v osnovách už od roku 2004, od září 2013 jsou nově rámcové vzdělávací programy upraveny tak, aby plně pokryly všechna potřebná témata, tedy i to, jak požárům předcházet a jak se zachovat, pokud už k němu dojde.

Témata přitom pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovávali přímo odborníci z řad Hasičského záchranného sboru ČR, kteří vycházeli z letitých zkušeností a statistik.

Do vzdělávání dětí se zapojují i sami hasiči, kteří jen za minulý rok provedli kolem 2549 přednášek v základních a středních školách, oslovili 272 tříd mateřských škol s 12 246 žáky a od roku 2001 odborně připravovali v oblasti ochrany obyvatelstva přes 23 000 učitelů. Nemalé úsilí je také věnováno publikační činnosti. Velké oblibě se těší i exkurze na hasičských stanicích, které každoročně navštíví okolo 100 tisíc osob, a pohybově vědomostní soutěže, kde si získané znalosti mohou účastníci ověřit v praxi. V roce 2015 se těchto soutěží zúčastnilo celkem 13 374 žáků a studentů.

Není pochyb o tom, že pokud nastanou nějaké mimořádné situace, musí si s nimi děti často poradit samy. A je velmi pravděpodobné, že to budou právě vědomosti získané v rámci vyučování nebo na akcích hasičů, které jim takové situace pomohou zvládnout.

Přejeme dětem krásné a bezpečné léto!!!