Jdi na obsah Jdi na menu
 


Elektrický přístroj – příčina požáru

Bez elektrických spotřebičů si dnešní život ani neumíme představit, ale jen málokdo si uvědomuje, jak mohou být tyto přístroje nebezpečné. Neopatrné zacházení s elektrospotřebiči může ohrozit lidský život a zdraví.

Iniciátorem požáru může být tepelný nebo elektrický spotřebič, elektrické, technické nebo technologické zařízení, nebo jeho součást. Běžně v domácnosti jsou to jak velké spotřebiče (lednice, pračky, televizory...), tak i drobné věci jako jsou fény, kulmy, rychlovarné konvice, toustovače, domácí pekárny na chléb, žehličky, vysavače, brusky, vrtačky apod.
Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo zapojení elektrických zásuvek.
Nejčastějším důvodem, který může způsobit požár je technická porucha na elektrickém přístroji nebo lidská nedbalost při zacházení s elektrospotřebiči.
Bezpečné používání elektrických přístrojů
1. Elektrické spotřebiče kupujte pouze u odborných prodejců a vyhněte se zboží pochybného původu bez záručního listu a označení „CE“.
2. Když si přinesete domů nový elektrické přístroj, je nezbytné si pečlivě přečíst návod k obsluze, který je přiložen. Při prvním spuštění i následném užívání přístroje vždy postupujte přesně podle tohoto návodu.
3. Spotřebiče používejte pouze k těm účelům, pro které jsou určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu.
4. Nepřetěžujte el. zásuvky (několik zapojených přístrojů přes rozdvojku může přetížit zásuvku a způsobit zkrat nebo i požár).
5. Spotřebiče nenechávejte při provozu bez dohledu (to platí zvl. pro ty, které je nutné po ukončení provozu vypnout).
6. Elektrické spotřebiče by neměly přijít do styku s vlhkostí a vodou, zejm. v místech napojení do sítě.
7. Při užívání přístroje průběžně kontrolujte jeho stav (např. jestli není prodřený elektrický kabel, nepřepalují se součástky apod.). Pokud by se vám něco nezdálo v pořádku, neprodleně nechte přístroj zkontrolovat odborným servisem.
8. Nebezpečí požáru znamenají i silně zaprášené přístroje, proto povrch i vnitřek přístrojů pravidelně čistěte.
9. Pokud to vyžaduje návod k přístroji (sekačky, el. kotel, …), provádějte u něj pravidelné servisní prohlídky, kdy vám odborník zaručí správné a bezpečné fungování přístroje na další období.
10. Při bouřce a dlouhodobé nepřítomnosti v bytě odpojte spotřebiče vytažením přívodní šňůry ze zásuvky. Přístroje s režimem vypínání „standby“ (svítící dioda) doporučujeme vždy vypínat i tlačítkovým vypínačem na přístroji (hrozí možný zkrat a požár).
11. Mimořádné i běžné opravy a údržbu elektroinstalace a spotřebičů svěřte jen odborné firmě.
12. Zabezpečte spotřebiče a elektroinstalace před dětmi, například zaslepením zásuvek či uzamčením vypínačů.
 
V případě vzniku požáru elektrického spotřebiče jej nikdy nehaste vodou!
                    
Pro domácnost lze využít hasící sprej PYROCOM