Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasiči radí: Jak předejít požárům v přírodním prostředí?

V posledních dnech jsme zaznamenali nárůst počtu požárů, z celorepublikového hlediska se jednalo dokonce o nárůst o 498 %. 

Mohlo by se zdát, že nouzový stav a opatření zamezující volný pohyb osob budou znamenat menší počet událostí, ale platí to jen částečně. Je tomu tak například u dopravních nehod, ale v kategorii požárů snížení počtu událostí téměř nepozorujeme. V březnu 2019 zasahovaly JPO u 87 požárů, v letošním březnu to bylo u 86 požárů. Oproti loňskému březnu došlo také nárůstu počtu požárů v přírodním prostředí.

Požáry v přírodním prostředí souvisí samozřejmě s tím, že na jaře dochází k častějšímu pálení biologického odpadu, ať už na zahradách, loukách nebo po těžbě v lese, ale i to má svá pravidla. Za většinou těchto požárů stojí lidská nedbalost nebo mnohdy lhostejnost. Je pravdou, že škody u těchto požárů bývají malé, ale oproti tomu nasazení hasičů je vysoké. Mnohdy jedná o hektarové výměry ploch, které jsou požárem zasaženy, hoří v těžko přístupném terénu, kde se zásahová technika dostane jen těžko a likvidací se tak musí zabývat více hasičských jednotek.

Apelujeme na všechny občany, aby byli při zacházení s otevřeným ohněm v přírodním prostředí velmi opatrní. Pokud chce současné příznivé počasí využít k úklidu zahrady a pálení biologického odpadu, důrazně doporučujeme nahlásit pálení příslušnému HZS kraje přes webové stránky https://paleni.izscr.cz/. Nikdy se hlášení neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení se může předejít zbytečnému výjezdu jednotek hasičů.

Rady od hasičů, jak nezpůsobit v přírodě požár a neohrozit sebe ani ostatní

 • V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (zápalky, cigarety, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
 • Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno.
 • Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa, nejméně 100 m od stohu a v dostatečné vzdálenosti od obytných a hospodářských budov.
 • Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin.
 • K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
 • Dle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelzespalovat žádné chemické látky (např. plasty, pneumatiky apod.).
 • Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
 • Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
 • Místo opusťte jen tehdy, až je oheň řádně uhašený - nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.
 • Za silného větru nebo v období extrémního sucha byste v přírodě nebo na volném prostranství neměli oheň rozdělávat vůbec.
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
 • Spalování klestí nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům. 
 • Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně můžete použít jakoukoli vodu, lopatu, písek nebo zeminu. Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112.