Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak si zavolat pomoc záchranářů

S pěkným počasím přicházejí pobyty v přírodě, výlety do hor, vodáctví či cestování po neznámých místech. I na dovolené vás může zastihnout nepříjemná událost nebo nehoda a budete potřebovat pomoc záchranářů. Rozhodně je na místě připomenout si linky tísňového volání a jak si zavolat pomoc záchranářů. Připojujeme několik rad, jak identifikovat místo, kde se událost stala, kde se nacházíme. 

Systém tísňového volání na území České republiky (ČR) se skládá ze čtyř národních telefonních čísel tísňového volání:
 
  • 150 – Hasičský záchranný sbor
  • 155 – zdravotnická záchranná služba
  • 158 – Policie ČR
  • 156 – městská policie

a navíc jednotné evropské číslo tísňového volání 112, které je provozováno Hasičským záchranným sborem ČR.

Linka 112 je jednotné evropské číslo tísňového volání, kde se dovoláte potřebné pomoci. Rozhodně nevolejte na linku jen tak z legrace, mohli byste tím ohrozit ty, kteří pomoc skutečně potřebují. Pokud se přece jen omylem dovoláte na tísňovou linku, řekněte operátorovi, že se jedná o omyl, že je vše v pořádku a pomoc nepotřebujete. Pokud se odmlčíte, operátor může vaše zavolání vyhodnotit jako žádost o pomoc a tím vyslat na místo jednotky požární ochrany.

 Při ohlášení vždy nejdříve uveďte:

  • co se stalo,
  • kde k tomu došlo,
  • zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů.
  • uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe,
  • nikdy nezavěšujte jako první,
  • dbejte pokynů operátora.

 Víš, odkud voláš na tísňovou linku 112?

V době letních prázdnin a dovolených je zvýšený pohyb turistů po území České republiky a hlavně po místech, která navštěvujeme poprvé. I tady se můžeme stát svědkem nebo obětí mimořádné události, která si vyžádá zásah záchranářů. K rychlejší identifikaci místa, kde se nacházíme a k včasnému příjezdu složek Integrovaného záchranného systému (IZS) poslouží několik následujících informací.
 
Může se stát, že při nehodě a jiné mimořádné události na cestách si ihned neuvědomíme třeba vlivem stresu a šoku, kde se nacházíme. Operátoři na lince 112 jsou i na takové případy připraveni.

Česká tísňová linka 112 disponuje technologií, pomocí které může operátor snadněji identifikovat místo události.

Pokud volající použije pro oznámení pevnou telefonní linku, je číslo telefonu automaticky identifikováno, včetně adresy volajícího. Pokud oznamovatel volá z mobilního telefonu, dochází pouze k určení oblasti, ve které se oznamovatel nachází.

Abychom usnadnili včasný příjezd záchranářů, je dobré si všímat výrazných staveb, (mostů, domů, kostelů), vodních toků a ploch (rybníků, řek, přehrad), železnice, čísla silnice, které podle vašeho popisu operátor identifikuje. Vyslaná pomoc na místo události se tím zrychlí. V mnoha případech jde doslova o minuty při záchraně života, zdraví, majetku nebo životního prostředí.

Ve městě použijeme pro identifikaci nejlépe název ulice, čísla popisného, popřípadě orientačního, ve velkých městech je vhodné informovat o části města.

Adresní místa v obcích tvoří čísla popisná, určitě se vyplatí informovat záchranáře i o dalších orientačních bodech, které umožní rychlejší přesun záchranářů na místo události. Například upozornit na výraznou vodní plochu, významnou stavbu.
 
Na dálnicích a rychlostních komunikacích dochází často k mimořádným událostem. Při volání na tísňovou linku oznamte číslo dálnice, kilometr a směr, kterým jedete.

Na silnici II. a III. třídy při tísňovém volání řekněte, odkud a kam jedete, popřípadě název sídla, které jste naposledy míjeli. Pokud víte, nahlaste číslo silnice a číslo objektu (mostu, přejezdu, podjezdu), které tvoří přesnou a jedinečnou adresu.

Při mimořádné události na železnici nebo železničním přejezdu oznamte název trati, nebo její počáteční a koncové stanice nebo název předcházející či nadcházející stanice.

Při volání na tísňovou linku z vodního toku oznamte název toku, kilometr, na kterém se nacházíte, popřípadě uveďte informaci o sídle, které jste míjeli, nebo kam míříte. Říční kilometry nejsou číslované od pramene toku, ale naopak číselná řada říčních kilometrů vzrůstá od soutoku směrem proti proudu. Informaci lze také doplnit názvem jezu, tábořiště nebo blízké železniční stanice atp.
 
V oblasti, kde není výrazný orientační bod, použijeme místní název podle mapy (skály, zátoky, lesa, skládky, haldy atp.) a připojíme další informace o nejbližších sídlech, obcích, čísla silnice, železnice.

Určení místa události pomocí globálního polohového systému (GPS) oznamte operátorovi zeměpisnou délku a šířku stanoviště, na kterém se nacházíte.

Na tísňovou linku 112 se dovoláte ve všech státech Evropské unie.