Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komíny - změna v legislativě

2. 4. 2016

Dnem 31. prosince 2015 bylo zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru) zrušeno Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Dotčená oblast je od 1. ledna 2016 řešena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláškou č. 34 ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 29. ledna 2016.

Lhůty čištění a kontrol spalinových cest

tabulka-kontrol.jpg

 

Úplné znění vyhlášky včetně příloh: Vyhláška č. 34/2016