Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nikdy není pozdě nechat si vyčistit komín

 

Výsledek obrázku pro kominík

Přestože topná sezóna oficiálně začala už 1. října, nikdy není pozdě na to, aby komín prohlédnul odborník a řádně ho vyčistil. Jen tak si budeme jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné.

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí usazené saze.

Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Ze statistik jasně vyplývá, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles, a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základní minimální lhůty pro čištění spalinových cest (komínů) od spotřebičů paliv do 50 kW při celoročním provozu:

3x ročně u spotřebiče na pevná paliva

2x ročně na kapalná paliva

1x ročně na plynná paliva

Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka, ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněnou osobou - kominíkem.

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu – použijte písek.

„Když vám povodeň vyplaví dům, nebo vichřice odnese střechu, většinou jde o zásah vyšší moci, kterému velice těžko zabráníte prevencí. Vznícení sazí v komíně ovšem většinou jednoznačně poukazuje na zanedbání péče o spalinovou cestu. Ukazuje se, že legislativa v péči o komíny má své opodstatnění. Počet komínových požárů se každoročně šplhá k hranici jednoho tisíce a čas od času to odnese i významná stavba nebo rodinný dům.“

Klidnou topnou sezónu přeje

Okresní sdružení hasičů Jičín