Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pálení čarodějnic - nahlášení HZS ČR

29. 4. 2015

Na mnoha místech republiky vzplanou v noci z 30. dubna na 1. května stovky ohňů. Hasičský záchranný sbor si v této souvislosti dovoluje připomenout občanům, že při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit operačnímu středisku příslušného územního odboru Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Tato povinnost se vztahuje také na právnické nebo podnikající fyzické osoby (např. firmy, obce), pokud se rozhodnou pálit velké vatry.

V uplynulých letech většina ohlášení pálení probíhala telefonicky na stále platném telefonním čísle 950 530 100, což ovšem při souběhu s příjmem tísňových volání a řešením mimořádných událostí enormně zatěžuje činnost krajského operačního a informačního střediska.
 
Hasičský sbor proto vyzývá občany, aby k ohlašování pálení využívali přednostně aplikaci na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje místo telefonického oznámení. Při ohlašování jednotlivého pálení není třeba se jakkoliv registrovat a vyplnění potřebných údajů trvá jen několik málo minut.
 
Aplikace k ohlašování pálení je dostupná z webových stránek Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (http://www.hzscr.cz/hzs-kralovehradeckeho-kraje.aspx) klepnutím na grafický obdélník „PÁLENÍ KLESTÍ“, umístěný v pravé polovině úvodní stránky, nebo přímo z následujícího odkazu:  
 
 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje děkuje občanům za vstřícnost a spolupráci.