Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požárů komínů přibylo, je nutné dbát na údržbu

Během uplynulé topné sezóny (říjen – březen) zasahovali hasiči v Královéhradeckém kraji téměř u stovky požárů komínů, oproti minulé topné sezóně narostl počet takových případů asi o 37 %. Většinou je na vině nedbalost majitelů, kteří zanedbávají pravidelnou údržbu spalinových cest.


Počty požárů v období 1.10. - 31.3. (topná sezóna) v prostoru "komínové těleso"

  • 2018/2019     47 požárů        
  • 2019/2020     70 požárů
  • 2020/2021     96 požárů (z toho 85 požárů sazí)„Bohužel můžeme ve statistice pozorovat stoupající trend počtu požárů spalinových cest – komínů. Vezmeme-li si hasičskou statistiku a podíváme se na příčiny vzniku požárů komínů, pak jsou zde sledovány čtyři příčiny: nevhodná konstrukce komínu a odvodu spalin, zazděný nebo přizděný trám v komíně, spáry v komíně a nezajištěná komínová dvířka a poslední jsou jiskry z komína a zažehnutí sazí. Statistika nám jednoznačně ukazuje, že převážnou příčinou požárů je poslední zmíněná příčina, zažehnutí sazí v komíně,“ uvedl náměstek ředitele HZS Královéhradeckého kraje pro prevenci plk. Pavel Nejtek.

Saze jsou přirozenou součástí produktů hoření a musí se pravidelně čistit. Větší množství sazí vzniká především spalováním nekvalitních paliv, jde hlavně o nekvalitní uhlí a dřevo. Velkou roli hraje vlhkost dřeva, dále pak spalování látek, které do kotle nebo kamen nepatří (plasty, textil, obaly od nápojů – tetrapak a podobně). Problémem může být i nevhodný spotřebič (například jeho velký výkon) a následně nevhodné provozování (škrcení výkonu a následně větší tvorba sazí nebo i dehtu). Máme-li dostatečně silnou vrstvu sazí je pak otázkou času, kdy některá z létajících jiskřiček saze zapálí.

„Za všemi těmito požáry pak stojí lidská nedbalost. Pokud budeme dodržovat návody výrobců k topidlům, pak snižují tvorbu sazí. Dodržujeme-li lhůty čištění komínů, pak není šance, aby k požáru došlo. Kde není hořlavá látka, není co zapálit, nemůže tak dojít k požáru,“ vysvětluje plk. Pavel Nejtek.

Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

pravidla.png

Co mohu zkontrolovat sám?

  • Je kouřovod řádně upevněn?
  • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
  • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
  • Fungují uzávěry komínových dvířek?
  • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
  • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
  • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

 

zdroj: HZS ČR