Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prevence směřuje do řad seniorů

Nejvíce požárů dlouhodobě vzniká v domácnostech a ty jsou také nejtragičtější, co se týká počtu usmrcených a zraněných. Vůbec nejčastější příčinou je nedbalost dospělých, jako je například kouření, používání otevřeného ohně nebo zanedbání bezpečnostních předpisů.  

Nepozornost při vaření nebo ponechání hořící svíčky bez dozoru je každoročně příčinnou mnoha požárů, z nichž mnohé si vybírají daň nejvyšší. Z hasičských statistik dlouhodobě vyplývá, že velmi ohroženou skupinou v případě požárů, jsou senioři.
 
Dostupné průzkumy však také vypovídají o tom, že ne každý z nás by při různých mimořádných událostech adekvátně zareagoval. Přiznejme si, kdo z nás si bude vědět rady, co si počít po odeznění varovného signálu sirény? Utečeme? Kam? Anebo se ukryjeme? A pokud ano, uchýlíme se na půdu nebo do sklepa? Při úniku nebezpečné látky do ovzduší začneme horečně vzpomínat, zda je chemická látka lehčí nebo těžší než vzduch, přemítat, kde si koupit ochrannou masku nebo zaimprovizujeme? A víme vůbec, jak se správně zachovat při požáru?
 
Do nedávna směřovala preventivně výchovná činnost hasičů převážně do řad dětí a mládeže. Od podzimu letošního roku se však rozběhla i velká kampaň právě mezi seniory. Tento projekt je společným dílem Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR) a Nadací Charty 77, v rámci projektu SENSEN - Senzační senioři.
 
Spolupráce v první fázi zahrnuje pravidelné publikování preventivně výchovných článků z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Každý měsíc je na stránkách www.SENSEN.cz zveřejňován nový článek. Dosud byly vydány dva příspěvky: ohlašování mimořádné události na linku tísňového volání a téma varování obyvatelstva. Ediční plán je připraven až do listopadu roku 2014 a zahrnuje takové zajímavé a praktické problematiky, jako např. mimořádné události spojené se zimním obdobím, nebezpečí povodní; předcházení požáru v domácnostech a mnohé další.
 
Cílem je zvýšit zejména u seniorů povědomí o existenci rozličných hrozeb v soudobé moderní společnosti a seznámit (či společně si zopakovat) zásady žádoucího chování při mimořádných událostech.