Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prokazování příslušníka HZS ČR při požární kontrole

7. 4. 2014

Abyste nemohli být uvedeni v omyl a abyste si mohli ověřit, že se jedná skutečně o výkon státního požárního dozoru - požární kontrolu - platí, že příslušník Hasičského záchranného sboru ČR se prokazuje služebním průkazem a pověřením ke kontrole.

 

 kontrola-hzs.jpg

 

 

 

kontrola-hzs1.jpg

+

 

 

kontrola-hzs2.jpg

 
 
 
 
Právní předpisy řešící tuto problematiku
 
§ 4 a § 29 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
§ 5 odst. 1 a § 8 odst. 3 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších předpisů příloha č. 5 vyhlášky č. 97/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 349/2013 Sb.
 
Dle zákona č. 238/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR oprávněni provádět potřebná zjištění a služební úkony (dále jen "úkon"), nahlížet do příslušné dokumentace a požadovat potřebnou součinnost; úkonem se rozumí činnost prováděná při výkonu státní správy v oboru působnosti Hasičského záchranného sboru ČR. Při provádění úkonů jsou příslušníci oprávněni ke vstupu do objektů a zařízení a ke vstupu na nemovitost na dobu nutnou k řádnému provedení těchto činností. Při úkonech prokazuje příslušník příslušnost k hasičskému záchrannému sboru služebním průkazem.
 
Dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) se každý kontrolující prokazuje pověřením ke kontrole, které má formu písemného pověření k jednotlivé kontrole nebo formu průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis. Po přechodnou dobu do 31. 12.2017 se lze prokazovat průkazem vydaným dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, který byl zákonem č. 255/2012 Sb., zrušen. V oblasti působnosti Hasičského záchranného sboru ČR zatím nebyl schválen právní předpis, který by upravoval problematiku nových průkazů pro kontrolory. Písemným pověřením k jednotlivé kontrole pověřuje kontrolní orgán konkrétního příslušníka.