Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovo starosty SH ČMS - Věnovat se mladým se vyplácí

21. 4. 2015

Na všech základních stupních úspěšně proběhla předsjezdová jednání a duben je již ve znamení krajských shromáždění a jarního shromáždění starostů okresních sdružení. Vše probíhá podle schváleného Harmonogramu přípravy a konání V. sjezdu SH ČMS.

Celý proces začal v prosinci výročními valnými hromadami sborů a pokračoval v okrscích. Hodnotil se na nich nejenom uplynulý rok, ale celé pětileté období a byli voleni noví funkcionáři. Velkým kladem je, že na sborové a okresní valné hromady vyjížděli nejenom představitelé okresů, ale na mnoha místa také zástupci krajů, krajské starosty nevyjímaje. A právě starostové KSH pak měli ty nejlepší informace, aby o průběhu valných hromad mohli informovat Výkonný výbor na jeho lednovém zasedání v Praze-Stodůlkách, stejně, jako pak na schůzi Výkonného výboru SH ČMS 26. března 2015 v Bílých Poličanech, kde byla etapa předsjezdových příprav na úrovni SDH - okrsky uzavřena. Na tato jednání byl kladen zvláštní důraz, protože právě v základních článcích našeho sdružení je hlavní podstata celé naší činnosti. Život v obci, vedle našeho prvotního poslání při ochraně života a majetku má celou řadu specifik, jakými je výchova mladé generace k požární ochraně a hrdosti k hasičským tradicím, a to uvnitř i vně organizace, ochrana obyvatelstva v mimořádných situacích, preventivně výchovná činnost a nakonec i kulturní a osvětová činnost v obci a další. Nejvyšší stupně SH ČMS se snažily získávat všechny důležité informace, aby byly co nejlépe obeznámeny s názory členské základny.

Podle dosavadních závěrů byl snad nejčastěji kladně hodnocen nárůst práce s mladými hasiči. Je potěšitelné, že se nám do funkcí hlásí stále více mladých lidí a je jim dávána zelená spolu s pomoci jim od zkušených funkcionářů. Můžeme být také hrdi na to, že s tím je spojeno i další zkvalitňování členské základny, která měla k 31. prosinci 2014 348 481 evidovaných členů v 7783 sborech. Z tohoto počtu je 50 248 mladých hasičů do 18 let. Zaznamenán byl také trend nárůstu akcí pořádaných sbory.

Zazněla však i kritická slova. Nejvíce směřovala k administrativě související s přijetím novely Občanského zákoníku. Ale kritika nešla jen z úst hasičů, ale také byly slyšet ve vystoupeních starostů obcí a měst, kteří se výročních hromad taktéž v hojném počtu účastnili.

V těchto dnech se vyhodnocují shromáždění delegátů sborů a shromáždění delegátů OSH. Základní kámen V. sjezdu byl položen.

 

Starosta SH ČMS

Ing. Karel Richter