Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starosta SH ČMS oslovil starosty měst a obcí

"Je třeba pomoci těm, kteří pomáhají" je název oslovení starostů měst a obcí starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karla Richtra prostřednictvím časopisu Moderní obec. Viz níže:

Bylo by předčasné dělat z neštěstí, které postihlo Českou republiku v uplynulých dnech nějaké konečné závěry. Jsou tu ale skutečnosti, které se opakují prakticky při všech větších mimořádných událostech. Přesto, že na ně neustále upozorňujeme vrcholné státní orgány - vládu, poslance i senátory - zůstávají naše hlasy o nápravu bez hmatatelných výsledků. Slova pochopení některých funkcionářů jsou sice milá, ale doposud k ničemu trvale plodnému nevedly. Stále ale jsem optimistou a věřím, že konečně nyní dojde k obratu. Proto znovu oslovujeme zodpovědná místa s hlavním požadavkem: „Pomozte těm, kteří pomáhají!“. Děkujeme za všechna uznání, která slyšíme z televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů nebo čteme v tisku. Prosíme však zároveň všechny, kteří je pro nás mají, nezapomínejte na ně! Aby se zase nestalo to, že s odstupující vodou, zmizí i slova chvály a tolik potřebná podpora se rozplyne spolu i náznaky slibů. crop-432451-hasici_520x250.jpg
Letošní červnové záplavy opět dokladují, že tisíce dobrovolných hasičů dokázali, že jsou dobře připraveni a ochotni pomoci svým bližním v nesnázích. Byli výrazně vidět snad všude, především ve svých postižených obcích. Zachovali se tak, jak to sami cítili v duchu toho, proč do řad našich sborů vstupovali. Svědčí o tom nesčetná řada díků ze stran postižených spoluobčanů, jejichž uznání si vážíme nejvíce. Chránit životy, zdraví a majetek bližních, to je i základním krédem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Všestranné materiální a sociální zajištění však pro tyto lidi neustále chybí. Voláme už po něm dlouho, ale stále se nám nedostává odpovídající odezvy. Chybí ochranné pomůcky rukavicemi počínaje a pracovními stejnokroji konče, odpovídající technika tolik potřebná pro stále náročnější záchranářskou činnost, nemocenské zabezpečení vzniklé následkem činnosti při zásazích, uvolňování ze zaměstnání pro nutné výjezdy a konečně také celková koncepce rozvoje dobrovolného hasičstva. povoden.jpg
Povodně opětovně ukázaly, že klasické vybavení hasiče, který v uplynulých dnech zasahoval ve vytrvalých deštích, je nedostačující. Byli jsme svědky toho, že dobrovolní hasiči si sbalili z vlastních peněženek zakoupené vybavení a vyrazili tam, kde byli potřební. Často cestou pomoci bližnímu nedbali ani na to, že sami jsou vodním živlem poškozeni a na jejich majetku se voda podepsala podobně, jako na sousedově domu. Mnozí z nich si na dobu plnění svého nejvyššího poslání museli vzít dovolenou, případně neplacené volno. Nechci ani domyslet to, že někteří následkem činností ve zdraví ohrožujících podmínkách či následkem úrazu budou nuceni ulehnout na lůžko bez nároku na řádně proplacenou nemocenskou.
Víceméně se jedná o zabezpečení jednotek, které jsou v gesci obcí. Byli bychom rádi, kdyby se více ozývali také starostové a pomohli nám v naší snaze docílit oprávněných nároků například tak, jak to mají příslušníci armádních záloh.2013-06-03_15-23-55.jpg
Oceňuji snahu všech starostů, co při povodních a po nich vykonali. Obdivoval jsem všechny, kteří se v emočně vypjaté situaci zachovali racionálně. Jsou to správní lidé na správných místech. Svým úsilím si vybudovali přesvědčivou autoritu, se kterou by v dalších dnech mohli vyzískat pro své obce nároky, které jim náleží, stejně jako materiální zabezpečení jednotek požární ochrany obcí. Pevně věřím, že v této iniciativě nebude stát stranou ani Svaz měst a obcí ČR. Poselství povodní by rozhodně nemělo zapadnout.
Ing. Karel Richter
Starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska