H A S I Č I    VA R U J Í

Vážení spoluobčané – ŠMEJDI – jsou  všude  - ­ teď se zaměřili  na  podvádění v  nabídce kominických služeb ! ! !

Nabízejí vám za těžké peníze provedení revizí a kontrol komínů ! ! !

Proto několik  informací o čištění a kontrole komínů - povinnosti majitelů domů v oblasti čištění a kontroly komínů stanoví   Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., ze dne 1. 3. 2010.

Podle výkonu spotřebiče a druhu paliva je určený počet čištění a kontrol ročně:

Předpokládá se,  že  v  běžném rodinném domě  jsou instalovány spotřebiče s výkonem do 50 kW (běžná topidla a kotle ) počet čištění je 2 – 3 x ročně.

Čistění komína -   běžných domácích topidel a kotlů (výkon do 50 kW) mohou provádět vlastníci staveb (domku) sami.

Kontrolu komína - provádí nejméně 1x za rok přizvaný kominík.

O kontrole komína je povinen sepsat písemnou  Zprávu.

Vzor zprávy

Originál  předá vlastníkovi objektu , kopii si ponechá.

Dle informací z okolí  cena za kontrolu se  pohybuje okolo 500,- Kč – za komínový průduch

Revizi komína – provádí   REVIZNÍ  technik spalinových cest. 

Revize komína –  se  provádí

-  u nového komína  před uvedením do provozu nebo  po každé stavební úpravě komína,

-  při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

-  před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

-  po komínovém požáru,

-  při vzniku trhlin v komíně, ale také při podezření na výskyt trhlin v komíně

O provedení a výsledku REVIZE je povinen Revizní technik sepsat písemnou Zprávu

Vzor revizní zprávy

Vzor technické zprávy

Dle informací  cena za revizi se  pohybuje okolo 1 500,- Kč – za komínový průduch.

POZOR – dokladem o provedení Kontroly nebo Revize komína je písemná Zpráva s razítkem Odborně způsobilé osoby ! ! ! a  ne doklad o zaplacení kontroly nebo revize.

Pozor na falešné kominíky  nenechte se zlákat a využívejte služeb osvědčených kominíků ze svého regionu.

Pěknou zimu bez požárů vám přejí Dobrovolní hasiči okresu Jičín

 
  jb38b898_perina.jpg