Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinná témata odborné přípravy dobrovolných hasičů na rok 2015

23. 3. 2015

Na základě Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 31/2010, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2015 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Všichni

 • Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 • Použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek ve výbavě jednotky
 • Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR; DVD Stopy požáru
 • Obsluha přidělených spojových prostředků
 • Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
 • Vystupování z vozidla
 • Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 • Dopravní a útočná hadicová vedení
 • Volba hasební látky a její správná aplikace
 • Odvětrávání objektů
 • Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru

Strojníci navíc

 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

Velitelé navíc

 • Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů
 • Statistické sledování událostí, platby
  1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
  2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
  3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.)
  4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)
 • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
 • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
 • Zásah v objektu Armády ČR
 • Významné a složité objekty z hlediska zásahu v hasebním obvodu jednotky