Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinná témata odborné přípravy dobrovolných hasičů na rok 2016

7. 3. 2016

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2016 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Všichni

 • Obsluha, údržba a prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 • Použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek ve výbavě jednotky
 • LS PČR – plnění bambivaku a hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, KOP 1 – 3 – 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů
 • Řešení nouzových situací při nošení a používání dýchacího přístroje
 • Obecné zásady při zásahu s přítomností NL
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR
 • Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů po­žárů
 • Problematika únikových cest
 • Obsluha přidělených spojových prostředků
 • Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
 • Vystupování z vozidla
 • Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 • Dopravní a útočná hadicová vedení
 • Volba hasební látky a její správná aplikace
 • Odvětrávání objektů
 • Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru
 • Významné a složité objekty z hlediska zásahu v hasebním obvodu jednotky

Strojníci navíc

 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek

Velitelé navíc

 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Spolupráce s ostatními složkami IZS v rámci zásahové činnosti na úrovni kraje – komunikační vazby, informační toky, součinnost na místě MU při zásahu – Horská služba, o.p.s., Vodní záchranná služba ČČK, Speleologická záchranná služba, Hlavní báňské záchranné stanice, Skalní záchranná služba, ISS Šumava
 • Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů
 • Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 48/2005, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek PO, ve znění Pokynu GŘ
 • HZS ČR č. 49/2008
 • Statistické sledování událostí, platby
  • 1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), 2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
  • zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.)
  • poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ) "
 • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
 • ML BŘ Havarijní kácení
 • Zásah v objektu Armády ČR