Jdi na obsah Jdi na menu
 


CTIF

CTIF- Comité Technique International de Prévention et D´extinction du Feu

CTIF v překladu znamená Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů a je celosvětovou oborovou organizací pro výměnu zkušeností v oblasti požární ochrany, pomoci a záchrany při katastrofách.

CTIF bylo založeno hasiči 16. srpna 1900 v Paříži jako organizace podporující a propagující spolupráci mezi hasiči, hasičskými organizacemi a ostatními odborníky z oblasti požární ochrany po celém světě. Mezi zakládající členy patřili i zástupci tehdejších hasičských organizací, působících na dnešním území České republiky.


Hlavní úkoly CTIF byly zaměřeny nejprve na pomoc v upevňování vnitřní organizace a rozvoje činnosti již existujících hasičských svazů v jednotlivých členských zemích, ale také na pomoc při zakládání nových hasičských organizací v dalších státech.


Prostředkem k rozvoji této organizace bylo pravidelné organizování mezinárodních setkání hasičů, většinou za účasti vládních představitelů organizující země, na kterých docházelo k výměně zkušeností z činnosti v zúčastněných zemích, dosažených teoretických i technických poznatků a také byly organizovány ukázky z výcviku a praktické činnosti hasičských jednotek.
V dalších letech postupně přibyly i další oblasti činnosti jako samaritská služba, vědecká sympozia v oborech týkajících se hasičství, výměna poznatků z velkých a významných zásahů, mezinárodní soutěže dospělých v haičském sportu, práce s mládeží a mezinárodní soutěže mládeže v hsičském sportu, péče o dokumentaci vývoje hasičství a další oblasti činnosti.
Mezi hlavní cíle CTIF patří podpora, pomoc a rozvíjení mezinárodní technické a vědecké spolupráce v oblastech požární bezpečnosti a potírání požárů, záchrany lidí a zvířat po nehodách nebo přírodních katastrofách, technické pomoci a pomoci při katastrofách včetně ochrany před ohrožením a negativním ovlivněním životního prostředí.

Sídlem CTIF je Paříž (32, rue Bréguet, F – 75 011).
Oficiálními jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština.

Členem CTIF se může stát kterýkoli stát světa tím, že vytvoří Národní výbor v rámci CTIF. V každém státě však může existovat pouze jediný Národní výbor. V současné době je v rámci CTIF sdruženo téměř 50 členských států a 30 přidružených členů.

V rámci výboru CTIF působí jednotlivé komise. Jmenovitě jsou to tyto:
 

 • Komise pro nebezpečné materiály (HAZMAT)
 • Záchrana a požární ochrana na letištích  
 • Zdravotnická komise 
 • Evropa
 • Mladí hasiči
 • Historie hasičů a CTIF, muzea a dokumentace
 • Lesní požáry
 • Soutěže
   

Další členění je pak na pracovní skupiny. Jedná se o skupinu Požární prevence a skupinu Mezinárodní odborný tisk

Činnost CTIF

 • CTIF pořádá pravidelná zasedání orgánů CTIF, mezinárodní sympozia, výstavy věnované požární ochraně a technice požárních služeb.
   
 • CTIF organizuje každé 4 roky Mezinárodní hasičské soutěže, jichž se účastní více než 3.000 hasičů z celého světa
 • Pod hlavičkou CTIF je v Evropě sdruženo přes 900.000 mladých hasičů, kteří si osvojují znalosti a dovednosti z hasičské a záchranářské profese. Z mnohých z nich se pak stávají profesionální hasiči.
   
 • CTIF vydává pravidelně komplexní světovou statistiku o požárech.

Stránky Českého výboru CTIF  

Český národní výbor CTIF má své logo

 www.hzscr.cz/ctif 

--------------------------------------------------------------------------------------------

                  XV. ročník mezinárodní soutěže hasičů CTIF 
                   XIX. mezinárodní setkání Mladých hasičů

                                14. - 21. července 2013

                                  MULHOUSE, FRANCIE 

 

                                            http://www.ctif2013.org/

 

ctif-mulhouse.gif

Celkové výsledky Mulhouse 2013

http://www.dh.cz/dokumenty/souteze/ctif/mulhouse-2013-shrnuti.pdf