Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů obce Dobrá Voda u Hořic je pokračovatelem činnosti hasičských sborů kdysi samostatných obcí Dolení Dobré Vody a Hoření Dobré Vody.

Historie hasičského sboru obce Dolení Dobrá Voda

O zřízení sboru obecní zastupitelstvo uvažovalo již v roce 1895. Následně byl roku 1897 založen fond pro pořízení stříkačky, do kterého přispělo 18 občanů obce celkovou částkou 20 Zl. 90 Kr. Vybraná částka byla uložena do Městské záložny v Hořicích.

Po požáru usedlosti Josefa Duchoně v Dolení Dobré Vodě čp. 10 byl na schůzi obecního zastupitelstva konané dne 2.3.1902 založen sbor dobrovolných hasičů.

dsc_0010.jpg

Protokol z jednání obecního zastupitelstva

Nově vzniklému sboru byla zakoupena ruční stříkačka firmy R.A.Smékal za částku 1.700 Rakousko-Uherských korun, 100 m hadic a 8m savic.

Dne 23.3.1902 se konala ustavující valná hromada sboru. Prvním starostou byl zvolen Josef Pour, velitelem Jan Tomáš a jednatelem Josef Vávra. Sbor čítal 21 členů činných a 5 přispívajících.

 

pour.jpg

Josef Pour, první starosta sboru

 

Hasičský sbor byl začleněn do Hořické župy Machovy č. 90.

Dne 13.7.1902 byla sboru slavnostně předána zakoupená stříkačka, pro kterou byla téhož roku postavena zbrojnice. Roku 1903 byl u zbrojnice postaven stožár na sušení hadic.

           zbrojnice-ddv.jpg

                                    Zbrojnice v Dolení Dobré Vodě (na fotografii vlevo)

Dne 3.6.1905 se starostou sboru stává Václav Khop.

Prvním písemně doloženým zásahem sboru bylo hašení požáru stavení pana Václava Kulhavého z Dolení Dobré Vody dne 14.1.1907.

V roce 1910 byl v Dolení Dobré Vodě zorganizován župní sjezd hasičských sborů.

Novým velitelem sboru se 15.11.1911 stává Václav Hátle.

Prvním fotograficky zdokumentovaným zásahem sboru bylo hašení požáru v cukrovaru Bašnice dne 6.10.1921. hasici.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 25.3.1923 je zaslána výzva obci Hoření Dobrá Voda k přistoupení ke sboru a poskytnutí příspěvku na vybavení stříkačky motorovým pohonem. Zastupitelé Hoření Dobré Vody však odmítli.

Roku 1927 je stříkačka z důvodu výše nákladů vybavena elektromotorem. Realizaci provedla firma Dobiáš z Hořic za 2.467 Kč. Zkouška nového pohonu provedena 24.4.1927.

5.6.1927 uspořádána slavnost k 25. výročí sboru, jehož součástí bylo i okrskové cvičení.  Večer byla oslava zakončena taneční zábavou v hostinci „U Jarošů“. Čistý výtěžek akce 4.986,40 Kč.

Na valné hromadě, konané 6.12.1931, usneseno zakoupit motorovou stříkačku. Dne 21.2.1932 proběhla předváděcí akce dvoukolových stříkaček zástupci firmy V.Ig. Stratílek z Vysokého Mýta a firmy J.Vystrčil a syn  z Telče. Koncem zimy ještě proběhly předváděcí akce několika dalších výrobců.

Novým velitelem sboru byl 5.5.1932 zvolen Josef Nosek.

Hasičský sbor se rozhodl pro koupi čtyřkolové motorové stříkačky firmy B.Mára z Tábora, 200 m hadic a 8 m savic za celkovou sumu 30.000 Kč. Částkou 8.000 Kč přispěla obec a zbývající částku si sbor vypůjčil z místní Kampeličky.  Stříkačka byla dodána 8.6.1932 a slavnostní předvedení proběhlo 12.6.1932 u příležitosti 30. let trvání sboru na okrskovém cvičení pořádaném v Dolení Dobré Vodě.

První písemně doložený Hasičský ples se konal v Dolení Dobré Vodě dne 28.1.1933.

V roce 1935 měl sbor 28 členů činných a 39 členů přispívajících.

Od 3.11.1937 byl starostou hasičského sboru zvolen Jaroslav Vávra.

dsc_0017.jpg

Otisk razítka sboru

 

Historie hasičského sboru obce Hoření Dobrá Voda

Přesné datum založení sboru není známo. V květnu 1933 kupuje nově vzniklý sbor stříkačku firmy Smékal od hasičů z Dolení Dobré Vody a 60 m hadic za částku 4.000 Kč. Na návsi je postavena hasičská zbrojnice.

dsc_0154.jpg

 (zbrojnice v Horní Dobré Vodě - současné foto 2013)

Schválení stanov a registrace sboru byla provedena Zemským úřadem v Praze k 3.10.1933, sbor měl 17 členů. Starostou sboru byl zvolen Fratišek Fikar, velitelem František Zmátlík.

 dsc_0055.jpgdsc_0051.jpg

V roce 1936 zakoupil sbor novou motorovou stříkačku firmy Stratílek za částku 29.200 Kč.

                            stratilek.jpg

 

V roce 1942 měl sbor 19 členů a novým velitelem byl Josef Fikar.

Roku 1949 dochází ke sloučení Dolení a Hoření Dobré Vody do nové obce Dobrá Voda u Hořic s katastry Dolní Dobrá Voda a Horní Dobrá Voda.

Ke sloučení hasičských sborů došlo k 17.1.1951 a byl zvolen nový výbor. Předsedou výboru byl Bohuslav Vávra a velitelem Ladislav Krejcar. Po sloučení měl nově vzniklý sbor 38 členů.

V roce 1952 dochází k přejmenování na Základní organizaci požární ochrany v Dobré Vodě u Hořic.

Od roku 1953 Základní organizace Československého svazu požární ochrany (ZO ČSPO).

V dubnu 1968 je zbořena zbrojnice v Dolní Dobré Vodě.

Roku 1972 je vybudována nová zbrojnice pod kulisárnou kulturního domu v Horní Dobré Vodě.

nova-zbrojnice.jpg

 

V roce 1976 měla ZO ČSPO 46 členů, předsedou byl Ladislav Krejcar, velitelem Josef Popek.

U příležitosti 80. let trvání sboru byla v roce 1982 uspořádána soutěž a dětský den, ve spolupráci se sborem z Bílska, které bylo v té době místní částí obce Dobrá Voda u Hořic.

V 80. letech paní Marcela Sladká založila oddíl mladých hasičů a vychovala řadu nových členů, kteří úspěšně v následujících letech reprezentovali sbor na soutěžích. Několik z nich je i v řadách profesionálních hasiči.

Po roce 1989 dochází k postupné transformaci ČSPO v rámci probíhajících změn v tehdejší Československé socialistické republice.

Dne 9.4.1991 vzniká Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které navazuje na tradici hasičství a je nástupnickou organizací Svaru požární ochrany ČSFR. Je obnovena funce starosty hasičského sboru.

Také 90. léta patřila k úspěšnému období sboru, který měl družstvo mladých hasičů, žen, mužů a veteránů.