Jdi na obsah Jdi na menu
 


SH ČMS

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky.

Jako SH ČMS vzniklo dne 9. dubna 1991, registrací ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jako projev vůle tisíců hasičů v souladu s právem svobodně se sdružovat.

Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

K 1. lednu 2018 bylo v SH ČMS evidováno 358 324 členů. Včetně 59 662 dětí a mládeže ve věku do 18 let.

SH ČMS má evidovaných 7 677 sborů dobrovolných hasičů (SDH), 77 okresních sdruženích hasičů (OSH), 14 krajských sdružení hasičů (KSH). V čele SH ČMS stojí starosta a šest náměstků. Činnost SH ČMS zajišťuje Kancelář SH ČMS. Zařízení SH ČMS jsou Ústřední hasičská škola Jánské Koupele a Ústřední hasičská škola Bílé Poličany a Centrum hasičského hnutí Přibyslav.

K 31. 12. 2017 bylo 68 688 dobrovolných hasičů zapojeno v 6 478 jednotkách požární ochrany obcí.

Dlouholetým starostou SH ČMS byl Ing. Karel Richter, který bohužel náhle zemřel v srpnu 2018.

Na shromáždění starostů byl dne 8.12.2018 zvolen starostou SH ČMS Jan Slámečka, který vedl sdružení do července 2021.

V současné době stojí v čele SH ČMS starostka Ing. Bc. Monika Němečková, zvolená delegáty VI. sjezdu.

                                                               

Internetové stránky SH ČMS www.dh.cz