Jdi na obsah Jdi na menu
 


Právní předpisy v oblasti požární ochrany

7. 4. 2013

č. 238/2000 Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-238

č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-239

č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-133

č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-246

č. 247/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-247

č. 34/1986 Sb., Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-34

č. 202/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-202

č. 255/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-255

č. 35/2007 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-35

č. 23/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23

č. 172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-172

č. 352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-352